český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Medená pasta proti zadieraniu v spreji – NEOLUBE® METAL 1100 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/13 11:10

MEDENÁ PASTA PROTI ZADIERANIU

Mazacia pasta do veľmi vysokých teplôt

Zostavy, montáž, demontáž

Elektricky vodivé medené mazivo

antikorózne, odolné voči kyslému prostrediu

Spĺňa špecifikácie

MIL A 907 ED – STM 7411 A

SECLF 216 – MIL A 907 E 80

 

 

OPIS

Mazivo na montáž statických zostáv vystavených veľmi vysokým teplotám a agresívnemu prostrediu. Umožňuje demontáž. Dynamické mazanie zostáv pod napätím, ktoré sú vystavené kmitaniam alebo šmykovým účinkom. Účinné v statickom stave aj pod vplyvom vibračných javov.

Použiteľná a účinná v tenkej vrstve. Prípravok zaručene neobsahuje metaloidy ani dusičnany.

Mazivo a protikorózny prostriedok pri vysokých teplotách. Nepoužívajte na povrchové kontakty, ktoré by mohli vykazovať katalytické reakcie.

Nepoužívajte na ložiská alebo kotúče s pomalými pohybmi bez častej aplikácie maziva.

 

OBLASTI POUŽITIA

Mazivo pre vrtné tyče, prípojky, náradie, závity zbíjacích kladív pre zvislé vrty, tyče z nehrdzavejúcej ocele.

Elektrické kontakty NN, SN, VN.

Zberač. Pätné ložiská vozíkov.

Skrutkované zostavy pri veľmi vysokých teplotách.

Káblové prestupy. Mechanické obloženie. Impregnácia vodotesných šnúr.

O-krúžky.

Klzné ložiská ohýbacích strojov za tepla.

Turbíny. Spaľovacie motory. Kompresory. Plynové generátory.

Ejektory v zlievarňach. Uzavretie foriem na vulkanizáciu.

Závesy pecí. Kliešte na ingoty.

Mazanie káblov pod napätím.

Čeľuste strojov na bodové zváranie.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Po uvoľnení guľôčky vnútri nádoby aerosól chvíľu pretrepávajte. Súčasti, ktoré chcete ošetriť, v prípade potreby najprv odmastite prípravkom NEUTRALÈNE® V200 v spreji. Nastriekať zo vzdialenosti 15 až 25 cm v závislosti od ich veľkosti.

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Pasta

Farba

Vizuálna

Medená

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

995

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Anorganické

Vlastnosti tuhých mazív

Lamelárna meď

15%

Schopnosť penetrácie pri 25 °C          

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

275-305

275-305

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

ASTM D 2265

>250

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

nm

nm

nm

 

nb/ml 

nb/ml

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Polymér

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

140

100

mm/s־¹

mm/s־¹

Index kyslosti

NF ISO 6618

< 0,5

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

< 0,8

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

< 1,0

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1b

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

< 15

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,0

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

0,35

                     

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

< 2

Rozmerová odchýlka v %

Rozsah teplôt v statickom stave

Nepretržite

V špičke

 

 

-30  +1100

-30  +1100

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

80,000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                            

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,50

4850

 

mm

daN

TIMKEN test

ASTM D 2509

45

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0

1

        

      Hodnotenie      

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

< 0,5

% hmotnosti

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Tepelná vodivosť

0,090

W·m-1·K-1 

Uťahovací moment pri 20 °C

MIL A 907 E 80

80

Newton metrov

Uvoľňovací moment pri 450 °C

MIL A 907 E 80

85

Newton metrov

Uvoľňovací moment pri 750°C

MIL A 907 E 80

95

Newton metrov

  *nenamerané alebo nemerateľné

 

BALENIA

 

Sprej 650 ml

mazivo s meďou do veľmi vysokých teplôt 1 100 °C. proti korózii. proti zvarom umožňuje demontáž. v súlade sa špecifikáciami MIL A 907 ED. sprej medená pasta proti zadieraniu, medená pasta, medené mazivo, medené mazivo vysoké teploty, montážna pasta meď, mazivo pre elektrické kontakty, medené mazivo pre brzdy, medené mazivo elektrické kontakty. mazivo do vysokej teploty. mazivo do veľmi vysokej teploty. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív.  medené mazivo kartuša. Medené mazivo sprej. Mazivo pre vysoké teploty kartuša. Mazivo pre vysoké teploty sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Medené montážne mazivo. Medené mazivo sprej. Medené mazivo v sprejovej nádobe. Medené mazivo. Dodávatelia medených mazív. Dodávatelia medených pást. mazivo na vrtné tyče. Sprej medené mazivo. Sprej medená pasta. Montážna pasta. Montážna pasta. Medená pasta pre vysoké teploty. Medené montážne mazivo. Medené mazivo. Medená pasta. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

 

 

 

 

  Plechovka 1 L

mazivo s meďou do veľmi vysokých teplôt 1 100 °C. proti korózii. proti zvarom umožňuje demontáž. v súlade sa špecifikáciami MIL A 907 ED. sprej medená pasta proti zadieraniu, medená pasta, medené mazivo, medené mazivo vysoké teploty, montážna pasta meď, mazivo pre elektrické kontakty, medené mazivo pre brzdy, medené mazivo elektrické kontakty. mazivo do vysokej teploty. mazivo do veľmi vysokej teploty. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív.  medené mazivo kartuša. Medené mazivo sprej. Mazivo pre vysoké teploty kartuša. Mazivo pre vysoké teploty sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Medené montážne mazivo. Medené mazivo sprej. Medené mazivo v sprejovej nádobe. Medené mazivo. Dodávatelia medených mazív. Dodávatelia medených pást. mazivo na vrtné tyče. Sprej medené mazivo. Sprej medená pasta. Montážna pasta. Montážna pasta. Medená pasta pre vysoké teploty. Medené montážne mazivo. Medené mazivo. Medená pasta. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE